Tanker

Da man som ung reiste til sjøs, så opplevde man mange ganger at det kom selgere ombord. Så også et sted i Syria, der var det en selger ombord og han hadde tydelig vis truffet på nordmenn før, nordmenn som hadde vært flinke å undervise i norsk. Han henvendte seg til oss alle og ropte:

Kjøpa, kjøpa, fina greia, bare skit 😊


En gang var vi i Kongo, mange mil opp i Kongo River .....Fra Bodø før og nå


Marianne:

Så akkurat på trygdekontoret på nrk.1.Da programmet var slutt så sa programlederen sjalabays. Det var ordet for fest i barndommen min.Hva mente han?


Arne Engmo: Sjalabais er jo et gammelt uttrykk for fest, men jeg har hørt mange bruke det som en avskjedshilsen. På et nettsted fant jeg en antydning til at dette hilseuttrykket er kommet til landet med sjøfolk, og at det kan ha sin opprinnelse i det spanske ordet charlar, som visstnok betyr, å prate. Dermed skulle sjalabais i denne settingen bety noe sånt som: Vi snakkes.