Østarbeideren
Dimitri fra Ukraine

Dimitri fra Ukraina


Dimitri var en ung mann som i 1942 ble sendt til Bodø som “østarbeider.” Østarbeidere var menn og kvinner fra Øst-Europa som, under “frivillig tvang”, meldte seg til arbeidstjeneste for tyskerne i tysk okkuperte land. Vi kjenner ikke hele navnet til Dimitri, og vi vet bare at han var fra Ukraina.

Dimitri ble sammen med andre østarbeidere sendt fra Ukraina til Tyskland, og derfra med båt til Bodø. Her arbeidet han ved en tysk filetfabrikk på Langstranda. Arbeiderne ble også benyttet til arbeidsoppdrag i distriktet. Dimitri deltok derfor i oppføringen av det tyske lasarettet på Klungset i Fauske Kommune. Østarbeiderne bodde da på det gamle bedehuset på Klungset.

Dimitri laget flere fargetegninger, der han skildrer sine opplevelser fra reisen og sitt opphold på Langstranda, og ikke minst sitt møte med den tyske krigsmakten. Dette gir oss sterke bilder på hvordan det var å leve som østarbeider under tysk maktutøvelse. Dimitris egne kommentarer på tegningene er skrevet speilvendt på russisk.

Dimitri besøkte familien Lundli når han var på Klungset. Han var da i midten av 20-årene og var en trivelig ungdom som fort lærte seg norsk. Disse tegningene ble etter Dimitris ønske tatt vare på av Johan Lundli, og er senere gitt til Fauske Bygdetun.

Man antar at Dimitri forsøkte å flykte sammen med en kamerat til Sverige, men omkom i grensefjellene.

Bildet av Dimitri er tatt på Klungset i Fauske.

Bildene finner du på Digitalt museum, lastet opp av Nordlandsmuseet.

Gruppebilde. 7 østarbeidere fotografert på Klungset.

2. person fra høyre er østarbeideren Dimitri. De andre er ukjente

 

Dimitris tegninger fra Langstranda fangeleir i Bodø

Teksten på bildene er skrevet speilvendt på russisk. Vi har ikke forklaring på hvorfor ??

Du la kanskje merke til at den russiske teksten var skrevet speilvendt?


Hvorfor det?