KOLS

Sykdommen KOLS


Noen tips som kan gjøre sykdommen lettere å leve med, tips som er hentet fra forskjellige nettsteder.


Publisert 10.11.2021 - Arne Engmo


Alle med kols kan trene. Noe av det viktigste du kan gjøre dersom du har kols er å være fysisk aktiv. Å bli andpusten under aktivitet er helt naturlig. Du kan ikke trene opp lungefunksjonen, men med økt styrke og utholdenhet bedrer du kroppens evne til å fungere i hverdagen.
Alvorlighetsgraden av kols vil påvirke den enkeltes fysiske form og forutsetninger for å være i aktivitet, men kroppen er skapt for bevegelse og alle mennesker anbefales å være i moderat fysisk aktivitet minst 30 minutter daglig (gjerne 3 x 10 min.). Dette gjelder også dersom du har kols, uavhengig av alder og sykdomsgrad.   

Les mer

Hva er egentlig KOLS og hvordan virker det?


Hva kan man gjøre selv for å trene opp lungene?


       Tips om trening:


 • Ta anfallsmedisin/åpnemedisin 10-15 minutter før trening.
 • Ta deg ekstra god tid i oppvarmingsfasen (10-20 minutter).
 • Du bør være i aktivitet i 30 minutter og treningen bør være intervallpreget. Det vil si at du tar pauser underveis.
 • Avslutt treningen med å trappe langsomt ned aktiviteten du holder på med.
 • Gå tur, tren styrke (gjør knebøy), tren med strikk etc. Fysioterapeuten kan gi råd om trening som passer deg.
 • Det kan være hensiktsmessig å bruke leppepust under treningen.
 • Ved trening i kuldeperioder kan du benytte kuldemaske (feks Jonasmaske).
 • Unngå trening i forurensede områder eller områder med mye pollen.
 • Tilpass treningen dersom du har feber, er forkjølet eller har infeksjon i kroppen. Unngå hard trening i slike perioder.
 • All aktivitet er bra og bør være lystbetont.


         Les mer

Vanlige plager ved KOLS


Et liv med KOLS


     Mestringstiltak for personer med kols


Personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) får trolig noe bedre livskvalitet og færre sykehusinnleggelser når de får opplæring og veiledning i hvordan de kan mestre hverdagen med langvarige helseutfordringer. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles tilgjengelig forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om og vurdert effekt av ulike mestringstiltak for personer med kols. Nedenfor vises resultatene for mestringstiltak sammenliknet med vanlig oppfølging. 
Hos personer med kols vil mestringstiltak:

 • trolig gi noe bedre livskvalitet (middels tillit til resultatet)
 • muligens redusere tung pust noe (liten tillit til resultatet)
 • muligens føre til liten eller ingen forskjell i gangdistanse (liten tillit til resultatet)
 • trolig føre til færre sykehusinnleggelser på grunn av kols (middels tillit til resultatet)
 • trolig føre til færre sykehusinnleggelser totalt (middels tillit til resultatet)
 • er det usikkert om mestringstiltak påvirker i medikamentbruk (liten tillit til resultatet)
 • er det usikkert om mestringstiltak påvirker dødelighet (svært liten tillit til resultatet)


         Les mer

KOLS-skole + om riktig medisinering


 annonse: