Blogg2

Arbeidsbok til Bloggside.

Aktuelle nye innlegg


    S
olvoll-villaen:  Bilde 1 - Bilde 2 - Bilde 3 -


Torvgata/Dr.gate: Bilder 1 -

Bank/Avisplassen: Side 1 - før krigen -

Jakhellngården - Bilde1 - Bilde 2 .

Svaneapoteket - bok -


    S
ykehus - 1.lege -


Jernbanen 1962: Åpningen -

Sjøflyhavna:    Bilde 1 .

Hytte ver Urtegården: Bilde -

Materiell om Solvoll-villaen  (1878-1968.)

Arne Engmo Dette bygget, Solvoll ble revet av kommunen på 1960 tallet. Det siste det ble brukt til var som skole, før Saltvern var ferdig. Det skal være flere bilder og masse opplysninger fra før av. Skal se om jeg finner frem noe. Heret litt skarpere bilde.


Gunn Elin Bye Pedersen For en utrolig flott bygning :-) Rasmus Schølberg var broren til Ragnar. Det bodde vel en Hans også en bror hvis jeg fikk det riktig.Etter det jeg har lest holdt vel Hans og Ragnar advokatpraksis sammen den første tiden etter at de kom fra Ålesund/nyutdannet.Her er kilden min:http://www.nb.no/cgi-bin/galnor/gn_sok.sh?id=45738...


Astrid Nystad-Hansen Det var vel tannlege fru Thorne som bodde i dette huset i Rønvikveien ,tidligere overrettssakfører Schjølberg som bodde der.


Gunn Elin Bye Pedersen: http://digitaltmuseum.no/021016088894


Gunn Elin Bye Pedersen http://www.arkivinordland.no/.../ragnar-schjolbergs-rolle-for-bodo-samfunnets-utvikling.817550.aspx


Anne Schjølberg Utrolig interessant og morsom tråd og FB-side! Jeg lærer så masse nytt om slekta mi, (jeg er barnebarn av Ragnar S.), og om gamle og nye Bodø, byen som mine foreldre alltid lengtet tilbake til, og snakket så mye om. BODØ før og nå er veldig bra👍


Arne Engmo En Elisabeth Bjelvin Solvold skrev en studentoppgave ved Bodø lærerhøgskole i 1990: "Solvold - en bygnings historie og fall 1878-1968.", men jeg har ikke funnet ut mer til nå.

Notater:

Lisa Svendsens innlegg

2. oktober 2011


Denne ærverdige villaen ble etter hvert overtatt av kommunen, og forfalt såpass mye at den måtte rives på slutten av 60-tallet. Den ble gjenstand for en studentoppgave ved Bodø lærerhøgskole i 1990, da Elisabeth Bjelvin Solvold skrev om "Solvold - en bygnings historie og fall 1878-1968."


Sissel Ellingsen Solvold var i fin form paa 60 tallet. Det ble vel heller ryddet av veien for aa gi plass tilen mer lukrative tiltak. Skikkelig trist!


Sissel Ellingsen Ja, Fru Thorne bodde der og hadde sitt tannlegekontor der. Men eiendommen tilhoerte kommunen...dessverre. Vert i mange bursdager der bl.a. i den skjonne hagen med hennes datterdatter Benedicte!


Torgeir Grubstad Thornehuset sto ved siden av Erling Sannes før det falt ned/ble revet. Nå er det seniorboliger der.


Tror Thorne datter av R.M.B. Schjølberg og sikret seg borett dere. Stuene var dekorerte med håndbanka skinntapeter, men hvor de ble av ...tja si det. Mye anna som ble fjerna derfra av private. Huset sto åpent just som Amtmannsgården på løp. Uerstattelige ting endte opp i private hjem.


Terje Johnsen Jeg og ca. 20 andre gutter gikk i to år på skole i en av stuene i dette huset. Vår lærer hette Hoff det skal finnes et klassebilde fra denne tiden

Vi var vel 11-12 år den gangen og det skulle da bli omkring 1947/48 etterpå var vi på gamleskola ved lasarettet til vi i 7 klasse begynte på Bankgata skole (Ny)Nyttige linker:


Elisabeth Bjelvin. Rett person?

Materiell om Norrøna Cafe og Hotell

Bodø før og nå doc


Norrøna Cafe og hotel

Av Henry Kristiansen den 22. mai 2012 kl. 09:41


Litt historie om Norrøna cafe og etterhvert hotel.

Den gamle Norrøna cafe startet 13.Mars 1913 i den gamle prestegården av restuartør Johan Iversen. Var et veirenomert etablissament og var den første cafen med firemanns orkester.

J.Iversen drev også hotel Metropol, utfartsstedet Mælen. Styrte også resturang Anthenæum i noen år. Etter at han aviklet de øvrige etablissementer, konsentrerte han seg om driften av Norrøna cafe. Den ble flyttet over Torvgaten i Mai.1921 til Tandbergs gård en kortere tid og siden ble den drevet i andre etasjen i Christian Jakellns gård i Torvgaten.

I Begynnelsen av 1930 tok Iversen over Lillegårds hotel og Cafe i Kirkegaten som han drev til brannen 1940. Provisorisk drift i Godtaandgården?? i Parkveien før han flyttet inn i Brakken på Snippen. Iversen døde i 1940 så Amanda Iversen overtok driften med god hjelp av sin eldste datter. Hun bygde opp Norrøna som vi kjenner/kjente i 1947 med utvidelse mot sandgt 1958 og spisesalen i bakgården 1961. Amanda døde i 1960.

 

Eieren av Norrøna hotel setter opp SAS hotel i 1971 som de leier ut til SAS catring, samtidig legges hoteldriften ned på Norrøna. Men bare etter noen måneder er kapasiteten dobbelt så høy en forventet på SAS hotel så de åpner Norrøna igjen for sommerdrift.

 

 

Merk:

Noe usikkerhet på årstallene for hotelet i Sandgt. 1958, mulig det skal være 1961.

Historien sier at Norrønna flyttet inn i Tandberggården i 1920 men flyttemeldingen sto i NP Mai.1921

 

Notat:

I dokumentet står det at Norrøna startet i 1913 i den gamle prestegården, mens i reklamen fra 1916 er de i den vi kjenner best som Perretgården. er dette samme gård?

Antar at cafèen var i 2. etg. I bildet fra boka "Minner fra Bodø" er gården nevnt som gården til Toller Wærnes.


Norrøna Hotell i dag

Norrøna på Snippen under krigen
I Kirkegata 4 på 1930 tallet
Norrøna 1958
Postkort-Norrøna hotell-1950 tallet

Å formulere seg og å sette tegn på rett sted:Seng til salgs hos dame som er god å ligge på.


Lite pent hus til salgs.


Skyt ham ikke vent til jeg kommer (sett , der det passer).


Mette-Marit fikk veske laget av libanesiske prostituerte i fengsel.

Norrøna på Snippen under krigen

Kontakt / Beskjed

 
 
 
 

Hjertøya:


Bilde 1 - Bilde 2 - Bilde 3 - Bilde 4 - Bilde 5 - Bilde 6 - Bilde 7 - Bilde 8 -

Se også kart på pc.


Mulig bra MAL


Kommentarene er hentet fra flere bilder om samme emne og ikke nødvendigvis i riktig rekkefølge. Kommentarene som er valgt ut her, er blandt de som er nermest "fasit".

Gården på Hjartøya utenfor Bodø.


Knudsen, Claus før 1896. uib.no – med Samuelsvika., Børvastindene i det fjerne., Store Hjartøy. og Lille Hjartøy.


Knut Aanesen På Store Hjertøy var det to gårder. Den siste fraflyttet ca 1960. Det virker som bildet er tatt mot Lille Hertøy med toppene av Børvasstindene så vidt synlig.

Arild Iversen - Ville tippet senest 1915...men ser et annet sted dette bildet er datert før1896 og fotograf var Claus Knudsen, ikke vet jeg!

Thor Solø Dette er på Store Hjartøya, med Hjartøysundet byen ligger bak øya på andre siden av sundet. man ser østover herfra.. væran bak fotografen... Har navnene på de som bodde her,,, blant annet er det herfra vår ordfører har navnet sitt fra, De hette Johnsen, etterhvert Johnsen Hjartøy og altså nå bare Hjartøy...

Arild Iversen Har satt en rød markør over området på S.Hjertøya og det samme på L.Hjertøya for sånn høvelig å illustrere retningen dette bildet er tatt. Tror nok fotografen sto der som fjøsen fra nyere tid befant seg.

Thor Solø Dette kartet er fra 1900.... dere ser bygda midt på nede...... bildet er ikke fra den østre del av øya som etterhvert skulle bli Schjølbergs eiendom. men midt på øya..... jeg har navn på oppsitterne fra 1900 og frem til øya ble fraflytta... Det bodde folk både på øyas nordside og sørside (her) på østsiden og til og med på vestsiden.

Arild Iversen Hjertøya i dag, fra omtrent samme vinkel som det "gammelbildet" fra sist på 1800 tallet. Tuftene av fjøsen og fordums redskaper.

Jan-willy Nilsen Dette bildet må da være Fra en annen kant en Brygga og husan som sto der på 50. tallet.Komenterte de tindan tidligere.Så du kan ha rett Knut.

Arvid Bakke Knut Aanesen har nok sikkert rett, bilde er tatt på Storhjertøya mot Lillehjertøya, hvilke gård dette er vet jeg ikke men denne er lenger sør eller Shjøberggåden som lå på Storhjertøya, Berntsen var en som hadde gård på Storhjertøya før de bygde på Hernes, Kvalvika ligger til venstre for sandstranda, ,???

Knut Aanesen Døran og vinduan blei spikra igjæn. Det var 1959/60. Det fikk stå slik bare noen få år før det ble brudt opp, rasert og senere satt fyr på. Det brandt ned i 1964. Bodø kommune kjøpte det av Schjølberg i 1979

Gårdene på S. Hjertøy hadde utmarksbeite også på L. Hjertøy med oppsatt hus.