Linksiden

Siste fra Gamle Bodø - Nord 1

Til Blogg

Bilder og historie:


  1. Solvoll-villaenBilde 1 - Bilde 2 - Bilde 3 -
  2. Torvgata/Dr.gate: Bilder 1 -
  3. Bank/Avisplassen: Side 1 - før krigen -
  4. Jakhellngården - Bilde1 - Bilde 2 -
  5. Sykehus - 1.lege -
  6. Jernbanen 1962: Åpningen -
  7. Sjøflyhavna:    Bilde 1 .
  8. Hytte ved Urtegården: Bilde 
  9. Postkortportalen


Makrofotografering og objektiver

Project Responsibility


Er det et område innenfor objektiver som det er ekstra mye å sette seg inn i så er det makroobjektiver. ... se objektivguide.com